Välkommen till JURA!


Framtidsfullmakter
 

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Continental den 16 mars 2018

Föreläsare:

Per Westman, advokat och författare till boken "Förmynderskap", 3 uppl. 2017.

Tid:

Endagskurs kl. 09.30 – 17.00

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister som kommer behöva ge rådgivning om och biträda vid upprättandet av framtidsfullmakter. Kursen vänder sig även till överförmyndare vilka ges möjlighet att ingripa och kommer att behöva behärska institutet.

Kursinnehåll:

Genom ny lagstiftning, ikraft den 1 juli 2017, införs det viktiga institutet framtidsfullmakt i Sverige. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida planering för sin ekonomi med tanke på ålderdom eller kommande sjukdom. Framtidsfullmakter kommer få ett stort praktiskt användningsområde vid sidan av sedvanliga fullmakter och som ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister kommer att behöva ge rådgivning om och biträda vid upprättande av framtidsfullmakter. Överförmyndarna ges möjlighet att ingripa och kommer att behöva behärska institutet. I kursen genomgås formkraven för upprättande  och återkallande av en framtidsfullmakt, liksom ikraftträdande, giltighet, angriplighet, upphörande och tolkning av framtidsfullmakter. Vidare diskuteras det praktiska användningsområdet, utformning av framtidsfullmakter, vem som kan vara framtidsfullmäktig samt bevakning och tillsyn av framtidsfullmakter, m.m. Kursen tar även upp de nya reglerna om behörighet för anhöriga, vilka träder i kraft vid samma tidpunkt. 

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen