Välkommen till JURA!


Förmynderskapsrätt
- specialseminarium - 

Datum:

Kurs via videolänk den 19 november 2020

Föreläsare:

Per Westman, advokat och författare till boken "Förmynderskap", 3 uppl. 2017.

Tid:

Endagskurs kl. 09.45 – 17.00

Målgrupp:

Denna utbildning som vänder sig till dem som är väl insatta i och arbetar med förmynderskapsärenden på t.ex. överförmyndar-kanslier, länsstyrelser, banker eller advokatbyråer, behandlar avancerade rättstillämpningsproblem. Syftet med seminariet är att deltagarna därigenom skall kunna hålla sig à jour med utvecklingen och ges möjlighet att upprätthålla en hög kompetensnivå.

Kursinnehåll:

 1. Ställföreträdares behörighet i personliga frågor

 1. Ställföreträdares lämplighet

 1. Ställföreträdares kvalifikationer

 1. Entledigande av ställföreträdare

 1. Ställföreträdare enligt FB i förhållande till framtidsfullmaktshavare (och v.v.)

 1. Anhörigbehörighet, 17 kap. FB

 1. Överförmyndarfrågor med anledning av FFL och 17 kap. FB

 1. Föräldrars ”fria” förvaltning enligt FB

 1. Ogiltighet, 9 kap. 6 § FB

 1. Återgång, ersättning, obehörig vinst, 9 kap. 7 § FB

 1. Aktuella frågor i lagstiftningsarbete och rättspraxis

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) 

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen