Välkommen till JURA!


    Redovisning och värdering
 

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Haymarket 15 november 2019

Föreläsare:

Advokat Örjan Teleman, författare till bl. a. Bodelning under äktenskapet och vid skilsmässa, 6 uppl. 2016 och jämte Lars Tottie, Äktenskapsbalken. En kommentar, 3 uppl. 2018, samt skriften Äktenskapsförord, 3 uppl. 2012.  

Tid:

Endagskurs kl. 09.00 – 17.00

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till alla dem som arbetar med ekonomisk familjerätt. Redovisning och värdering är här centrala delar. Den avser främst tillämpning av de familjerättsliga reglerna men dessa är i sammanhanget förbundna med åtskilliga regler inom den allmänna förmögenhetsrätten, försäkringsrätten, straffrätten och skatterätten.

Kursinnehåll:

Kursinnehåll:

Redovisningsperioden

-  Kraven vid förvaltning av egendom inför bodelning

-  Rådighetsinskränkningarna under redovisningsperioden

-  Något om straffrättsliga aspekter

-  Effekten vid bodelning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

-  Nyttjandeersättning

-  Skyddsåtgärder mot bristande förvaltning och redovisning.

Värderingsproblem

-  Till vilken tidpunkt ska värderingen hänföras i olika fall?

-  Vilket värde ska tas som utgångspunkt för olika slag av egendom (fastighet,   försäkring, bohag, andel av dödsbo)?

-  Något om värdering av företag (generellt och vid förekomst av reglering i   aktieägaravtal)

-  Beräkning av skattelatens för olika slag av egendom

-  värdering av skulder.  

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 7 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffebuffét.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen