Välkommen till JURA!


Boutredning III

               

JURA:s kurshotell West End Hotel

Kursort:

Nice, Frankrike, 5 - 8 april 2019.

Föreläsare:

Professor Göran Lind, författare till bl.a. Kommentar till Sambolagen m.m. som utkommit 2013 och jämte Gösta Walin Kommentar till Ärvdabalken, 
Del I och II, 6 och 7 uppl. 2016-2017.

Kurstid:

12 timmar

Målgrupp:

Denna kurs, som genomförs efter enträgna önskemål från jurister med lång erfarenhet av familjerätt, behandlar avancerade frågor inom familjerätten vilka avser bodelning och arvskifte, processuella spörsmål samt allmänna privaträttsliga lösningar från civilrättens delikatessbord. 

Kursinnehåll:

 

 1. Processuella frågor rörande bl.a. partsförhållanden avseende dödsbo, dödsbodelägare och tredje man vid tvister i domstol och inför skiftesman.

2. Behandlingen vid bodelning av löneväxling, vinstandelar (i t.e.x. Oktogonen) och yjänstepensioner, samt gift företagares dispositionsrätt över aktier och andelar.

3. Försäkringar med förmånstagarförordnanden och rätten till efterarv för bl.a. särkullbarn. 

4. Vederlag och förkovran vid sekundosuccession. 

5. Beräkningar av förstärkt laglottsskydd och förskott på arv efter generationsskiften av fastigheter, jordbruk och andra företag. Bevisbördan vid påstående om den avlidnes gåvor. 

6. Krav på ersättning med stöd av förutsättningsläran, obehörig vinst och allmänna skälighetsregler vid upplösning av samboförhållanden (ny praxis). 

7. EU:s nya Bodelningsförordning vid skilsmässa och makes död (i kraft 1 jan. 2019). Sambandet med EU:s arvsförordning. Svårigheter för svenska boutredningsmän. 

8. Erkännande av barnäktenskap och polygama äktenskap i tvister om bodelning och arv. 

Dokumentation:

Kurspärm med lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 10 900 kr exkl. moms och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, välkomstdrink och eftermiddagskaffe dag 1, förmiddagskaffe och lunch dag 2, samt förmiddagskaffe och lunch dag 3.

Resa, kost, logi : 

Resa från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till Nice. Hotel
West End är ett av de vackraste "Belle Epoque" hotellen i Nice, beläget på strandpromenaden.  Hotellets hemsida: www.hotel-westend.com/fr/index.php


Pris för flygresa samt tre nätter i dubbelrum för enskilt bruk (privilege city view room) inkl. frukostbuffet, från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn är 7 900 kr. Priset inkluderar transfer vid ankomsten. Tillägget för havsutsikt  är 1500 kr (superior sea-view room).

Familjemedlemmar kan medtagas. Pris för resa samt del i dubbelrum tre nätter inkl. frukostbuffet, från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn är 3 900 kr. 

.

Fritid:                                                          

.

Varje kursdeltagare disponerar själv sin fritid. Hotellets Clés d'Or Concierge kan informera om utflyktsmål i Nice och om möjligheter att besöka t.ex. närbelägna Cannes, Monaco eller Saint Paul de Vance.

             

Furstepalatset på den välkända klippan i Monaco.

Avgift vid avbokning:                         

Avgiften för avbokning är 1000 kr efter anmälan, halv kursavgift och halv kostnad för resa och logi efter 1 februari 2019 och full kostnad för kurs, resa och logi efter 1 mars 2019. 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen