Välkommen till JURA!


Aktiebolagsrätt 
- nyheter och kvalificerade frågor -

               

JURA:s kurshotell West End Hotel

Kursort:

Nice, Frankrike, 26 - 29 oktober 2019.

Föreläsare:

Anders Lagerstedt arbetar sedan lång tillbaka med vidareutbildning och rådgivning i associationsrätt för bland annat styrelseledamöter, revisorer, advokater och är verksam som universitetslektor vid Stockholms Universitet och Örebro Universitet. 

Carl Svernlöv är partner i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet.

Kurstid:

12 timmar

Målgrupp:

 • Advokater
 • Bolagsjurister
 • Revisorer
 • Andra som i sitt arbete stöter på svårare aktiebolagsrättsliga frågor

Kursinnehåll:

 

Under kursen går kursledarna på djupet igenom de senaste nyheterna från EU och Sverige på aktiebolagsrättens område samt fokuserar på vissa särskilda och svåra frågor inom aktiebolagsrätten. Med ett konkret handlag och baserat på en rik flora av exempel ur det praktiska rättslivet kommer kursledarna även att behandla ett antal svåra problem som den arbetar med bolagsrätt stöter på. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap och förståelse för den aktiebolagsrättsliga regleringen, men också att ge dig en praktisk verktygslåda för att lösa problem.

Huvudfokus under kursens tre dagar kommer att ligga på de nya och kommande regler som man måste känna till, samt på den praktiska tillämpningen av vissa svårare frågor inom, aktiebolagsrätten såsom regler om bolagsledningens personliga ansvar, låneförbud, kapitalbrist och ansvarsgenombrott.

Bland de frågor som kommer att diskuteras under kursen märks:

 • Omvärldsanalys: aktuella trender på bolagsrättens område inom EU och globalt
 • Nyheter inom EU:s bolagsrätt
 • EU:s förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen
 • Nya regler om aktieägares rättigheter (prop. 2018/19:56)¨
 • Gränsöverskridande omvandling - kan man hänvisa till EU-domstolens praxis för att flytta företag in och ut ur Sverige?
 • Ny rättspraxis på aktiebolagsrättens område.
 • Jävsproblematik inom styrelsen och på bolagsstämma inklusive nya regler om närståendetransaktioner i 16a kap. ABL
 • Ansvars- och ansvarsfrihetsfrågor
 • Protokoll och protokollföring på styrelsemöte och bolagsstämma
 • Vissa specialfrågor inom KBR-ansvar - tillträdande och utträdande styrelseledamöter; ansvarets upphörande
 • De överraskande låneförbuden - transaktionsupplägg som vid första anblick ser oskyldiga ut men som strider mot de aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • När kan lånet bli en värdeöverföring?
 • Kapitaltillskott och kapitaltäckningsgarantier - hur skriver man dem, vilka formkrav finns och vad händer vid överlåtelse av aktierna

Dokumentation:

Kurspärm med lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 10 900 kr (ej moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, välkomstdrink och eftermiddagskaffe dag 1, kaffe och lunch dag 2, samt kaffe och lunch dag 3.

Resa, kost, logi : 

Resa från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till Nice. Hotel
West End är ett av de vackraste "Belle Epoque" hotellen i Nice, beläget på strandpromenaden.  Hotellets hemsida: www.hotel-westend.com/fr/index.php


Pris för flygresa samt tre nätter i dubbelrum för enskilt bruk (privilege city view room) inkl. frukostbuffet, från Stockholm, och Köpenhamn är 7 900 kr. Priset inkluderar transfer vid ankomsten. Tillägget för havsutsikt  är 1500 kr (superior sea-view room).

Familjemedlemmar kan medtagas. Pris för resa samt del i dubbelrum tre nätter inkl. frukostbuffet, från Stockholm och Köpenhamn är endast 3 900 kr. 

.

Fritid:                                                          

.

Varje kursdeltagare disponerar själv sin fritid. Hotellets Clés d'Or Concierge kan informera om utflyktsmål i Nice och om möjligheter att besöka t.ex. närbelägna Cannes, Monaco eller Saint Paul de Vance.

             

Furstepalatset på den välkända klippan i Monaco.

Avgift vid avbokning:                         

Avgiften för avbokning är 1000 kr efter anmälan, halv kursavgift och halv kostnad för resa och logi efter 24 juli och full kostnad för kurs, resa och logi efter 24 augusti 2019. 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen