Välkommen till JURA!


Förmynderskapsrätt
- specialseminarium - 
 

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Anglais den 28 november 2019

Föreläsare:

Per Westman, advokat och författare till boken "Förmynderskap", 3 uppl. 2017.

Tid:

Endagskurs kl. 09.00 – 17.00

Målgrupp:

Denna utbildning som vänder sig till dem som är väl insatta i och arbetar med förmynderskapsärenden på t.ex. överförmyndar-kanslier, länsstyrelser, banker eller advokatbyråer, behandlar avancerade rättstillämpningsproblem. Syftet med seminariet är att deltagarna därigenom skall kunna hålla sig à jour med utvecklingen och ges möjlighet att upprätthålla en hög kompetensnivå.

Kursinnehåll:

 1. Framtidsfullmakter; erfarenheter och tillämpningsfrågor med anledning av 2017 års lag om framtidsfullmakter (FFL)

 1. Anhörigas behörighet 17 kap. FB; erfarenheter och tillämpningsfrågor

 1. Överförmyndarfrågor med anledning av FFL och 17 kap. FB

 1. Frågor av utpräglat personlig karaktär

 1. Fullmakters verkan vid fullmaktsgivarens bristande beslutsförmåga, vid förvaltarskap resp. godmanskap för fullmaktsgivaren samt vid fullmaktsgivarens konkurs

 1. Förvaltning av omyndigas tillgångar

 1. Omyndigas bankmedel

 1. Regeln i 16 kap. 11 § FB om direktinsättning på spärrat konto

 1. Omyndigas rättshandlingsförmåga

 1. Aktuell rättspraxis

 1. Aktuella lagstiftningsärenden

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffebuffét.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen