Välkommen till JURA!


    Boutredning I

-grundkurs-

www.margretetorp.se

Kursort:

Margretetorps Gästgifvaregård, Ängelholm, 24 - 28 aug. 2020.

Handledare:

Göran Lind, professor och jämte Gösta Walin författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2016, Del II, 2017.

Cecilia Runesson, advokat.

Tider:

Veckokurs: måndag-fredag, 30 timmar undervisning.

Målgrupp:

Kursen, som vänder sig till bl.a. advokatbyråer, juridiska byråer, banker, begravningsbyråer, överförmyndare och andra som syss-lar med boutredning efter dödsfall, samt till dem som vill ”star-ta eget”, är en grundläggande kurs om boutredning som syftar till att ge deltagarna kompetens att verka som bouppteckningsförrättare och som boutredare.

Kursinnehåll:

Boutredning: Förfarande, förvaltningsformer, beslutsfattande. Bouppteckningar: Bouppteckningsplikten, kallelser, dödsbodel-ägare, boets tillgångar, boets skulder, bouppteckningshand-lingen. Nya värderingsregler och bouppteckningens funktion efter avskaffandet av arvsskatten. Försäkringar. Omyndighet och förmynderskap. Bodelning vid dödsfall. Arvskifte. Släktarv. Makes arv och efterarv. Testamente och laglott. Bodelning och arvskifte efter avliden sambo. Nya Sambolagen. Lagförslag betr. boutredning och makes arv.

Undervisning:

Föreläsningar varvas med gruppövningar. Kursen bygger på praktikfall. Varje kursdeltagare får tillfälle att upprätta boupp-teckningar, bodelningar och arvskiften.

Dokumentation:

Kurspärm med lagregler, övningsuppgifter och lösningar, mallar för bouppteckning, bodelning och arvskifte och annat material.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 13 600 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning och dokumentation.

Kost och logi:

Margretetorps Gästgifvaregård är en professionell konferens-anläggning med personlig prägel och trivsam miljö. Helpension i enkelrum, måndag-fredag 7 200 kr (exkl. moms). Endast konferensluncher 800 kr (exkl. moms)

Fritid:

Gästgifvaregården har bastu, solarium, boule och biljard och en vacker natur för motion och promenader.

Diplom:

Varje kursdeltagare som på ett tillfredsställande sätt fullgjort kursen erhåller ett diplom som bevis på sin kompetens.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är, oavsett skäl, 500 kr efter anmälan, halv kursavgift efter 26 maj och full kursavgift efter 26 juni.

 
 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen