Välkommen till JURA!


Testamentstolkning

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Anglais, 23 april 2020.

Föreläsare:

Professor Göran Lind, författare till bl.a. Sambolagen m.m. En kommentar, 2013 och, jämte Gösta Walin, Ärvdabalken. En kommentar, Del I och II, 6 och 7 uppl. 2016-2017, samt Del C i Svensk familjerättspraxis. Alla även i Zeteo. 

Tid:

Endagskurs kl. 09.30 – 17.00

Målgrupp:

Kursen vänder sig till domstolar, advokatbyråer, juridiska byråer, banker och andra som antingen biträder vid upprättande av eller verkställer och tolkar testamenten.

Kursinnehåll:

Genom den nya äktenskaps-, arvs- och sambolagstiftningen samt EU-rätten har vissa gamla testamenten blivit verkningslösa. Samtidigt har det skapats behov av helt nya testamentstyper, exempelvis EU-testamenten. På kursen presenteras ett tjugotal nya testamentstyper (med mallar) samt belyses deras arvsrättsliga konsekvenser. Kursen innehåller en ingående analys av principerna för testamentstolkning med stöd av lagregler och en omfattande rätts-praxis, som belyser hur gamla och nya testamenten bör tolkas i den nya familjerätten. Begreppen testators faktiska vilja, hypotetiska vilja och genomsnittstestators vilja analyseras. Bevisbördor belyses. Tolkningsbegränsningar med hänsyn till bevisningen och formkraven. Behovet av olika testamentsskrivningar bedöms även i ljuset av att arvs- och gåvobeskattningen avskaffats.

Dokumentation:

Kurspärm med bl.a. ett tjugotal färdigformulerade mallar till testa-menten jämte exempel illustrerar de successionsrättsliga konse-kvenserna av varje testamente, en PM om testamentsolkning samt lagtext, rättspraxis och annat material.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddags-kaffe.

Deltagare som även anmäler sig till kursen "Testamentes ogiltighet" som arrangeras den 16 maj på samma hotell erhåller 1000 kr i rabatt på den sammanlagda kursavgiften.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart. 

Rumsbokning:

Kursen kan med fördel kombineras med kursen ”Testamentes ogiltighet” som arrangeras på samma hotell dagen efter denna kurs. Rumsbokning sker direkt hos hotellet, tel. 08-517 26 700.

 
 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen