Välkommen till JURA!


Bli auktoriserad boutredningsman

JURA som under 30 år svarat för utbildning i boutredning känner väl till behovet hos kursdeltagare att som bevis på sin kompetens få bli av JURA auktoriserade boutredningsmän. Denna certifiering skapar mycket goda förutsättningar för att arbeta som privat boutredningsman och för att av tingsrätten bli förordnad som sådan.

Du kan bli auktoriserad boutredningsman genom att delta eller ha deltagit i fyra av JURA:s kurser, nämligen Testamentstolkning och Testamentes ogiltighet, Boutredning II, samt en av kurserna Bout­redning I, Boutredning III och Boutredningsman och testaments­exeku­tor. Därutöver skall du ha fått godkänt betyg på en skriftlig tentamen som du kan göra på distans.

Examinator: Professor Göran Lind

Välkommen på JURA:s kurser!

.

Det går att anmäla sig till tentamen på anmälningssidan som nås via länken "TILL ANMÄLAN" längst ner på denna sida. 

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen